Työsuhteen elinkaaren hallinta

Mitä on nykyaikainen työsuhteen elinkaaren hallinta?

 

Työsuhteen elinkaari kaipaa suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista ohjausta, mikä on vaikeaa ilman oikeita prosesseja ja niitä tukevia järjestelmiä.

Millaisia haasteita työsuhteenne elinkaaren hallintaan liittyy? Miten ne ratkaistaan? Millaisia työkaluja tarvitaan tehostamaan toimintaa ja helpottamaan arkea?

 

Palkka- ja henkilöstöhallinnon osalta haasteita löytyy kaikilta työsuhteen elinkaarta koskettavilta osa-alueilta:

 

Rekrytointi

Rekrytointiprosessissa on sen tärkeydestä huolimatta usein parantamisen varaa. Oikeiden osaajien löytäminen vaikuttaa yrityksen menestykseen ja kilpailukykyyn, mutta silti rekrytointi hoidetaan usein ilman kunnon työvälineitä ja selkeitä prosesseja. Lue lisää!

Työsuhteen alkuvaihe

Uuden työntekijän vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen on syytä panostaa. Näin organisaatio viestii työsuhteen ensi metreistä alkaen arvostavansa työntekijän osaamista ja haluavansa sen mahdollisimman pian käyttöönsä. Mitä nopeammin työntekijä saadaan koulutettua omaan työtehtäväänsä, sitä nopeammin organisaatio saa rekrytointiin käytetyn panostuksen takaisin. Lue lisää!

Työsuhde ja sen muutokset

Jokaiseen työsuhteeseen mahtuu muutoksia, joita koskeva tieto täytyy päivittää järjestelmiin. Henkilöstöhallinnon ammattilaisilla on täysi työ varmistaa, että henkilöä ja tämän työsuhdetta koskevat tiedot ovat aina ajan tasalla kaikissa yrityksen järjestelmissä. Lue lisää!

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ylläpitää organisaation kilpailukykyä. Henkilöstöllä on oltava oikeanlaista osaamista paitsi nykyisen liiketoiminnan, myös tulevaisuuden haasteiden varalta. Tämä vaatii organisaatiolta aktiivista johtamista ja oikeita työkaluja.Lue lisää!

Päivittäinen johtaminen ja esimiestyö

Liian moni henkilöstöä koskeva asia on organisaatioissa johdon ja esimiesten muistin varassa. Samalla tekemisestä puuttuvat prosessit, ja rutiinityöt syövät esimiesten työaikaa. Henkilöstöä koskevaa tietoa on hankala löytää ja sen oikeellisuuteen ei hajanaisten järjestelmien vuoksi aina voida luottaa. Lue lisää!

Palkanlaskenta ja tiedonkeruu

Palkanlaskenta on kriittinen prosessi, jonka on toimittava virheettömästi ja ilman katkoksia. Lakisääteiset velvollisuudet tulee hoitaa moitteettomasti. Työajanseurantaan ja palkanlaskentaprosessiin liittyy paljon vaiheita, joiden automatisointi säästäisi työaikaa, vähentäisi virheitä ja pienentäisi kustannuksia. Lue lisää!

Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehittäminen

Jos henkilöstö voi hyvin, se heijastuu myös asiakaskokemukseen. Miten työhyvinvointia ja henkilöstökokemusta sitten tulisi mitata ja kehittää? Millainen rooli tietojärjestelmillä on työhyvinvoinnissa? Lue lisää!

Palkka- ja henkilöstöhallinnon raportointi

Henkilöstö- ja palkka-ammattilaiset sekä johto ja esimiehet joutuvat jatkuvasti koostamaan ja esittämään henkilöstöä koskevia raportteja. Se vaatii yhdenmukaista, ajantasaista dataa ja helppokäyttöisiä työkaluja. Lue lisää!

Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättyminen ja siihen liittyvät prosessit ovat osa työsuhteen elinkaaren hallintaa. Työsuhteen päättymiseen liittyy paljon muutakin kuin pelkkä lopputili. Poistuvan osaamisen ja hiljaisen tiedon hallinnointi on yksi työsuhteen päättymisen keskeisimpiä osa-alueita. Lue lisää!

opas-onnellisiin-työsuhteisiin

Tietopankki

Tältä sivulta löydät hyödyllistä sisältöä työsuhteen elinkaaren kehittämiseen, palkka- ja henkilöstöhallinnon tehostamiseen sekä johtoa ja esimiehiä palvelevan tiedon tuottamiseen. Voit ladata oppaamme, lukea referensseistämme asiakkaidemme onnistumisia, ilmoittautua mukaan tapahtumiimme tai lukea blogiamme.

 

Siirry tietopankkiin

Tuoreimmat blogitekstit